Sunday, April 26, 2009

बिजुली
कालो हिजाब भित्र
बिजुली लुकाएर
कुवैती नारी
बी ऍम डब्लू चलाई रहेकी छ
सड़क को घाम लाई ताप दै!
- होम बहादुर क्षत्री

No comments:

Post a Comment